OUR SERVICES


Home / our-services
Marketing

การตลาดถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ Triple-A สามารถช่วยท่านวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำองค์กรของท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
Productivity

  การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ Triple-A สามารถช่วยท่านได้ ในการแนะนำเทคนิคและวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เพื่อให้องค์กรของท่านมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจ
Innovation

นวัตกรรมเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากภายนอก แล้วนำองค์ความรู้จากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น เราสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คุณได้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับท่าน
Research and Business Development

การวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆถูกเปิดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาด ความเร็วจึงเป็นส่วนสำคัญ สำหรับการคงความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็ต้องถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณอยากพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ Triple-A พร้อมที่จะช่วยคุณ
Information technology ( IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Triple-A จะช่วยประยุกต์ใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
Logistics

Triple-A จะช่วยองค์กรของท่านบริหารจัดการ Logistics ให้เหมาะสม ทำให้ท่านสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าลง เพราะเมื่อต้นทุนสินค้าลดลง ราคาขายที่เท่าเดิม ก็จะสร้างผลกำไร และยังสามารถลดราคาเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ทำให้มีปริมาณการขายที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดกำไรในผลประกอบการ
Standard system

การเเข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ท่านจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล Triple-Aของเราสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านได้ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า เเละเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของประเทศคู่ค้า
HR Management

ราสามารถช่วยท่านวางเเผนการรับคนเข้าทำงาน ฝึกอบรมเเละพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรทำงานอย่างเพียงพอตามความจำเป้น เพิ่มศักยภาพการเเข่งขันขององค์กรด้วยการฝึกอบรมทั้งคนที่รับเข้ามาทำงานใหม่เเละคนที่ทำงานอยู่เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Saving

Triple-A จะช่วยท่านวางกลยุทธ์การลดต้นทุนพลังงาน โดยการลดต้นทุนการผลิต ปรับใช้มาตรการประหยัดพลังงานที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย เเละช่วยกำหนดเเนวทางวางแผนกสนจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในด้านการประหยัดพลังงาน
About

Triple - A Quality Center

108 Mahidol Rd., Nhonghoi,
Muang, Chiang Mai 50000

0-5381-6880,0-5381-6715

taqc@triple-a.co.th

Follow us

Helps Business Reach One Million Turnover


Copyright © 2017 Triple-A Quality Center Company Limited. Webdesign by Chiangmaizone.com